Sa'ad Al - Ghamdi'nin Eşsiz Sesinden Kur'ân-ı Kerîm Tilaveti - Download

1-114 Sureler

Secdegulleri.Net
1 - 114 Sure Tek Tek İndir

Sure Numaralarının üzerine mouse ile sağ tık yaparak ''Hedefi Farklı Kaydet'' diyerek bütün sureleri indirebilirsiniz..

Not: Sure isimlerine tıklayarak Arapça Kur'ân-ı Kerîm'i Okuyabilirsiniz..

Arapça Kuran & Sure İsmi

İndir-Sure Numarası
1-Fatiha 001.mp3
2-Bakara 002.mp3
3-Al-i imran 003.mp3
4-Nisa 004.mp3
5-Maide 005.mp3
6-En'am 006.mp3
7-A'raf 007.mp3
8-Enfal 008.mp3
9-Tevbe 009.mp3
10-Yunus 010.mp3
11-Hud 011.mp3
12-Yusuf 012.mp3
13-Ra'd 013.mp3
14-ibrahim 014.mp3
15-Hicr 015.mp3
16-Nahl 016.mp3
17-Isra 017.mp3
18-Kehf 018.mp3
19-Meryem 019.mp3
20-Taha 020.mp3
21-Enbiya 021.mp3
22-Hac 022.mp3
23-Mü'minun 023.mp3
24-Nur 024.mp3
25-Furkan 025.mp3
26-Suara 026.mp3
27-Neml 027.mp3
28-Kasas 028.mp3
29-Ankebut 029.mp3
30-Rum 030.mp3
31-Lokman 031.mp3
32-Secde 032.mp3
33-Ahzab 033.mp3
34-Sebe 034.mp3
35-Fatir 035.mp3
36-Yasin 036.mp3
37-Saffat 037.mp3
38-Sad 038.mp3
39-Zümer 039.mp3
40-Mümin 040.mp3
41-Fussilet 041.mp3
42-Sura 042.mp3
43-Zuhruf 043.mp3
44-Duhan 044.mp3
45-Casiye 045.mp3
46-Ahkaf 046.mp3
47-Muhammed 047.mp3
48-Fetih 048.mp3
49-Hucurat 049.mp3
50-Kaf 050.mp3
51-Zariyat 051.mp3
52-Tur 052.mp3
53-Necm 053.mp3
54-Kamer 054.mp3
55-Rahman 055.mp3
56-Vakia 056.mp3
57-Hadid 057.mp3
58-Mücadele 058.mp3
59-Hasr 059.mp3
60-Mümtehine 060.mp3
61-Saf 061.mp3
62-Cum'a 062.mp3
63-Münafikun 063.mp3
64-Tegabün 064.mp3
65-Talak 065.mp3
66-Tahrim 066.mp3
67-Mülk 067.mp3
68-Kalem 068.mp3
69-Hakka 069.mp3
70-Mearic 070.mp3
71-Nuh 071.mp3
72-Cin 072.mp3
73-Müzzemmil 073.mp3
74-Müddessir 074.mp3
75-Kiyamet 075.mp3
76-insan-Dehr 076.mp3
77-Mürselat 077.mp3
78-Nebe 078.mp3
79-Naziat 079.mp3
80-Abese 080.mp3
81-Tekvir 081.mp3
82-Infitar 082.mp3
83-Mutaffifin 083.mp3
84-insikak 084.mp3
85-Büruc 085.mp3
86-Tarık 086.mp3
87-A'la 087.mp3
88-Gasiye 088.mp3
89-Fecr 089.mp3
90-Beled 090.mp3
91-Sems 091.mp3
92-Leyl 092.mp3
93-Duha 093.mp3
94-insirah 094.mp3
95-Tin 095.mp3
96-Alak 096.mp3
97-Kadir 097.mp3
98-Beyyine 098.mp3
99-Zelzele-Zilzal 099.mp3
100-Adiyat 100.mp3
101-Kaari'a 101.mp3
102-Tekasür 102.mp3
103-Asr 103.mp3
104-Hümeze 104.mp3
105-Fil 105.mp3
106-Kureys 106.mp3
107-Ma'un 107.mp3
108-Kevser 108.mp3
109-Kafirun 109.mp3
110-Nasr 110.mp3
111-Tebbet 111.mp3
112-Ihlas 112.mp3
113-Felak 113.mp3
114-Nas 114.mp3

 


Hadis-i Şerif: ''İnsanların en hayırlısı; Kur'ân-ı öğrenen ve öğretendir.''